Miễn Trừ Trách Nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên Wikiwat.com được viết và biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau và chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Wikiwat.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng tại website Wikiwat.com.

Một số đường dẫn (URL) truy cập ra những trang web bên ngoài trong website này nhằm bổ sung cho nội dung bài viết, tuy nhiên nội dung trên những trang web này nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Wikiwat.com không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đó. Việc sử dụng các links/website đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

Wikiwat luôn cố gắng giữ cho website này luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting…hoặc một số trường hợp bất khả kháng khác nằm ngoài khả năng của chúng tôi, Wikiwat.com sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

Những đường dẫn trỏ để các sản phẩm, của các trang web khác nhằm mục đích hỗ trợ bạn tìm kiếm thông tin một cách xác thực nhất. Wikiwat.com không bán hàng và cung cấp dịch vụ và cũng không chịu sự quản lý của các trang web mua sắm, dịch vụ khác.. Việc mua và sử dụng các sản phẩm từ những đường dẫn từ Wikiwat.com do chính bạn tự nguyện thực hiện. Mọi vấn đề phát sinh sau đó bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị(website) đăng ký dịch vụ.